Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Secure Logistics Solutions

Les mer om Secure Logistics Solutions

Våre kjerneområder

Havneadministrasjon

Vi leverer systemer for havnedrift som sikrer god datahåndtering, riktige arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjon mellom systemene og partene involvert. Portwin er vårt flaggskip og benyttes av mer enn 90 % av norske havner og baser i dag.

Planlegging

Planlegging av areal, forsyningskjeden, lagerbeholdning, ressurser og reise er viktig for effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Vi leverer løsninger som gjør en i stand til å håndtere potensielle ressurskonflikter på en god måte.

Tilgangskontroll

Vi ivaretar gjeldende krav til ISPS-sertifisering og leverer adgangskontrollsystemet PortTools FSA for administrasjon av transportsikringskontrakter- og erklæringer, bilregistre, kjøretillatelser, personellregistre og ID-kort.