Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Secure Logistics Solutions

Les mer om Secure Logistics Solutions

Våre kjerneområder

Havneadministrasjon

Vi leverer modulære havnesystemer som sikrer god datahåndtering, riktige arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjon mellom alle involverte i maritim transport. Våre havneadmninistrasjonssystem Portwin og vår AIS-trafikkløsning Shiplog brukes av mer enn 60 havner, terminaler, og supply-baser i Norden.

Planlegging

Planlegging av areal, forsyningskjeden, lagerbeholdning, ressurser og reise er viktig for effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Vi leverer løsninger som gjør en i stand til å håndtere potensielle ressurskonflikter på en god måte.

Tilgangskontroll

Vi ivaretar gjeldende krav til ISPS-sertifisering og leverer adgangskontrollsystemet PortTools FSA for administrasjon av transportsikringskontrakter- og erklæringer, bilregistre, kjøretillatelser, personellregistre og ID-kort.