Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi leverer systemer for havnedrift som sikrer god datahåndtering, riktige arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjon mellom systemene og partene involvert. Portwin er vårt flaggskip og benyttes av mer enn 90 % av norske havner og baser i dag.

Effektiv havnedrift med Portwin

Våre moduler gir et helhetlig bilde over havneoperasjoner og sørger for effektivisering ved hjelp av uthenting av statistikker, rapporter, anløpsdoumentasjon m.m.

Effektiv havnedrift er avhengig av riktige arbeidsprosesser, god datakvalitet og effektiv dataflyt mellom systemene og partene involvert. Dette sikrer vi gjennom Portwin som er vårt flaggskip innenfor anløp-, lasthåndtering og prising av tjenester.

Portwin gir betydelig arbeidsbesparelser for alle som jobber i havn, terminal eller forsyningsbase. Systemer er velprøvd gjennom mange år og benyttes av mer enn 90% av norske havner og baser. Portwin samspiller også med tilleggsmoduler utviklet av Seamless i tillegg til en rekke eksterne systemer for å ivareta den enkelte kundes behov.

God kontroll med PortTools

Noen av tilleggsmodulene vi tilbyr, knyttet til havneadministrasjon, er PortTools Statistics for uthenting og presentasjon av relevante rapporter og statistikker, PortTools XML for presentasjon av anløpsinformasjon på havnens egen hjemmeside, PortTools WIE for utveksling og deling av skips- og anløpsdokumentasjon mellom rederi, agent, havn og terminal.

PortTools SIE sikrer integrasjon og utveksling av data med eksterne systemer. Portwin ivaretar også rapporteringskrav til statlige myndigheter.