Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi leverer modulære havnesystemer som sikrer god datahåndtering, riktige arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjon mellom alle involverte i maritim transport. Våre havneadmninistrasjonssystem Portwin og vår AIS-trafikkløsning Shiplog brukes av mer enn 60 havner, terminaler, og supply-baser i Norden.

Effektiv havnedrift med Grieg Connect

Våre moduler gir et helhetlig bilde over havneoperasjoner og sørger for effektivisering ved hjelp av uthenting av statistikker, rapporter, anløpsdoumentasjon m.m.

Effektiv havnedrift er avhengig av riktige arbeidsprosesser, god datakvalitet og effektiv dataflyt mellom systemene og partene involvert. Dette sikrer vi gjennom våre skreddersydde, modulære løsninger skreddersydd til nordiske havner av alle størrelser og typer.

Grieg Connects løsninger gir betydelig arbeidsbesparelser for alle som jobber i havn, terminal eller forsyningsbase. Systemene er velprøvd gjennom mange år og benyttes av mer enn 90% av norske havner og baser samt store havner i Danmark og Sverige. Portwin samspiller også med tilleggsmoduler utviklet av Grieg Connect og tredjeparter i tillegg til en rekke eksterne systemer for å ivareta den enkelte kundes behov.

God kontroll med PortTools

Noen av tilleggsmodulene vi tilbyr, knyttet til havneadministrasjon, er PortTools Statistics for uthenting og presentasjon av relevante rapporter og statistikker, PortTools XML for presentasjon av anløpsinformasjon på havnens egen hjemmeside, PortTools WIE for utveksling og deling av skips- og anløpsdokumentasjon mellom rederi, agent, havn og terminal.

PortTools SIE sikrer integrasjon og utveksling av data med eksterne systemer. Grieg Connects løsninger ivaretar også rapporteringskrav til statlige myndigheter.