Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Planlegging av areal, forsyningskjeden, lagerbeholdning, ressurser og reise er viktig for effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Vi leverer løsninger som gjør en i stand til å håndtere potensielle ressurskonflikter på en god måte.

Kontroll over ressurser

Grieg Connect leverer integrasjonsmoduler til havnesystemet Portwin og forsyningssystemet Portplan.

Grieg Connect sine moduler gir mulighet til å ha full kontroll over fartøy, fixtures, lastevolumer, levering- og progresjonsplan  for lasting og lossing i ulike terminalanlegg. Planene kan settes opp mot ressursplaner, skiftplaner, vedlikeholdsplaner og ivaretar blant annet tollrapporter, SSB-rapporter og rapporter til havn. Våre planleggingssystem har integrasjon med Shiplog-AIS, SafeSeaNet, rederier, ERP-systemer, og WEB-portaler.

Kontrollert situasjonshåndtering

Forsinkelser og andre hendelser som kan oppstå vil automatisk oppdateres i planen for å sikre en god kommunikasjon til alle parter og muligheten til å håndtere situasjonen på best mulig måte. Konsekvenser av eventuelle avvik kan analyseres umiddelbart slik at man til en hver tid kan benytte ressursene effektivt.