Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi ivaretar gjeldende krav til ISPS-sertifisering og leverer adgangskontrollsystemet PortTools FSA for administrasjon av transportsikringskontrakter- og erklæringer, bilregistre, kjøretillatelser, personellregistre og ID-kort.

ISPS-sertifisering

Seamless sørger for å ivareta det maritime sikringsnivå ved norske havneanlegg i henhold til det enkelte anleggs sikringsplan.

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO og har som formål å beskytte fartøyer i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Norske havneterminaler med anløp av internasjonal trafikk må derfor ivareta de krav som gjelder i ISPS-koden og være ISPS-godkjent.

Seamless tilbyr i samarbeid med Nordic Crisis Management nettbaserte ISPS-kurs for transportører som sikrer nødvending godkjennelse og adgang til ISPS-terminalene.  Få ISPS-godkjenning her.

Sikkerhetssystemer med integrasjon

Seamless leverer sikkerhetssystemet PortTools FSA til terminaler for administrasjon av transportsikringskontrakter, bilregistre, kjøretillatelser, personellregistre, transportsikringserklæringer og ID-kort. Systemet har integrasjon mot adgangskontrollsystemer for automatisk overføring av informasjonen som finnes i PortTools FSA. Terminalene som bruker PortTools FSA kan også utveksle informasjon på tvers for mer effektiv administrasjon og adgangskontroll.

Uthenting av statistikk og analysedata

I tillegg til PortTools FSA har Seamless utviklet PortTools SE for integrasjon mot adgangskontrollsystemer og som blant annet muliggjør uthenting av statistikk og generering av fakturaunderlag knyttet til passeringer og adgangskontrollen.