Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vedlikeholdsvindu er avtalt tid der tjenestene våre kan være utilgjengelig, og benyttes til vedlikehold av programvare, oppgraderinger, service med mer.

Det er et mønster for når vedlikeholdsvinduer kjører. Dette er første torsdagen i måneden fra kl.21-02, så er det natt til 3dje fredagen i mnd fra kl.00-06.

Viktig informasjon til kunder som benytter AIS
For de av våre kunder som har AIS, så vil det ikke komme inn meldinger fra AIS i dette tidsrommet. Merk: Når serverne er oppe og går igjen, vil det ikke komme inn meldinger som er eldre enn 3 timer. Det vil si at registrering av anløp og kaibesøk må foregå manuelt i Portwin i dette tidsrommet.

Viktig informasjon til kunder som benytter SafeSeaNet
Det vil ikke komme inn meldinger fra SSN i den perioden serverne er nede, men alle disse vil komme som normalt i ettertid, når serverne er oppe og går igjen.

Viktig informasjon til kunder som benytter PortTools SIE
Anløps- og lastemeldinger fra ulike aktører vil bli ettersendt så snart serverne er oppe og går igjen.

Viktig informasjon til kunder som benytter PortTools FSA og SE
Det vil ikke være mulig å benytte PortTools FSA i denne perioden. Meldingsutveksling mellom PortTools FSA og adgangskontrollsystemene vil ettersendes så snart serverne er oppe og går igjen.