Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Seamless tilbyr nettbaserte kurs i ISPS-koden som gir grunnleggende innføring i havne- og terminalsikring. Med godkjent ISPS-kurs gis man adgang til ISPS-havneanlegg i hele verden.

Hva er ISPS-sikring?

ISPS-koden (The International Ship and Port Facilities Security Code) ble vedtatt 12-12-2002 av FN’s sjøfartsorganisasjon IMO.
Formålet er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer i internasjonal fart, mot terrorhandlinger.
Havneanlegg som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Dette betyr avgrenset, innegjerdet og kontrollert.
Alle må vise godkjent adgangskort og ha gjennomført kurs i ISPS koden for å komme inn på en ISPS terminal. Operatørene på havneterminalen klarerer sine kunder
og besøkende. Dette betyr at områdene som omfattes av ISPS i utgangspunktet er lukket for publikum.

Seamless har nå oppdaterte ISPS kurs som gir tilgang til havneanlegg. For å gjennomføre må en opprette en konto.
Enkel registrering og følg linken som oppgis i epost som mottas. Deretter logger du deg på selve kursmodulen.
Skriv inn helt korrekt navn på kursdeltaker, da dette ISPS-kurset lastes opp i PortTools FSA etter gjennomføring på det navnet som ble skrevet inn.

Velg det kurset som passer for deg:

ISPS kurs for arbeidstaker

Dette kurset er for ansatte og sjåfører som skal ha tilgang til ISPS havneanlegg.
Som e-læring koster kurset NOK 490,- (eks. mva) per pers. per selskap.

ISPS kurs for arbeidsgiver

Dette kurset ivaretar sikringsplanlegging, oppfølging og ledelse av personer skal ha tilgang til ISPS havneanlegg.
Som e-læring koster kurset NOK 650,- (eks. mva) per pers. per selskap.